VÝSKUM A VÝVOJ

Qintec a.s. je organizácia spôsobilá na vykonávanie výskumu a vývoja schválená Ministerstvom Školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom osvedčenia 2013-8125/21329:1-11 v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 

MSSR
 

 

 

Účelom hodnotenia spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovou formou, je hodnotiť kvalitu nimi vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Na základe hodnotenia spôsobilosti získava právnická osoba alebo fyzická osoba osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a tým oprávnenie uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

 

Aktuálny zoznam certifikovaných organizácií je možné nájsť v dokumente "certifikované organizácie".

 

PARTNERI

KONTAKT

  • Logistická 10
  • 917 01 Trnava
  • Slovensko
  • +421 (0) 911 746 834
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.