Telemetrické systémy

telemetryAutomatizovaný systém pre zber a spravovanie údajov predstavuje systém pracujúci v reálnom čase, ktorý umožňuje technologický zber údajov zo stacionárnych a mobilných staníc/jednotiek, ich spracovanie, monitorovanie a vizualizáciu údajov, resp. súvisiacich rizík. Systém dodávaný našou spoločnosťou disponuje ešte dvomi základnými charakteristikami - modularita a otvorenosť.

 

Medzi základné integrované funkcie patria:

 • zber vybraných veličín (napr. teplota, rýchlosť a smer vetra, kvalita odpadových vôd, množstvo prachových častíc, dávkový príkon žiarenia gama, aktivitu aerosolov, ppočet výrobkov, a pod.),
 • prenos získaných údajov na ľubovoľnú vzdialenosť pomocou pomo­cou drôtov (Ethernet, RS-232, RS485) alebo bezdrôtovo (GPRS, WiFi, UHF/VHF a pod.),
 • spracovanie/archiváciu centrálnym serverom,
 • vizualizáciu spracovaných údajov (grafy, tabuľky, GIS).

 

Univerzálne komunikačné rozhranie zabezpečuje výmenu informácií medzi súvisiacimi systémovými časťami či zbernými miestami s rôznou komunikačnou infraštruktúrou (stanice s rôznymi sondami). Systém umožňuje vzdialený prenos informácií a ich výmenu na úrovni rádiomodemov, ethernetu, GSM/GPRS, či priemyselných zberníc. Vzhľadom na základné princípy návrhu architektúry a implementácie systému - otvorenosť a modularita - je vytvorené rozhranie pre výmenu informácií nezávislé od typu zbernej jednotky (sondy) a jej rozhrania, čo umožňuje relatívne ľahké zaradenie nových sond a zberu údajov do telemetrického systému systému. Z hľadiska komunikačného riešenia sú v systéme implementované najrozšírenejšie rozhrania pri priemyselnom zbere dát, čo zabezpečuje podporu veľkej časti zberných jednotiek používaných v praxi.

Zberné miesta môžu byť stacionárne alebo mobilné.

Stacionárne zberné miesta môžu byť pripojené prakticky ľubovoľným spôsobom - od priemyselných zberníc (EIA-422, EIA-485), cez ethernetové prepojenie až po priemyselné rádiomodemy či GSM/GPRS.

Mobilné zberné miesta využívajú na prenos údajov rádiomodemy.
Príklad infraštruktúry zberného miesta

Kontakt

 •  Priemyselná 5/C
  917 01 Trnava
  Slovensko
 •  +421 911 746834
 •  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Produkty